Home      Studiu de caz - Cheltuieli cu salarii in cadrul POD DCA
 
 
In luna septembrie 2010, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA) a publicat documentul "Precizari privind cheltuielile de personal in cadrul proiectelor finantate prin PO DCA".
 
Documentul este util atat prin prisma explicarii regulilor privind cheltuielile de personal bugetate in proiectele finantate de PO DCA, cat si prin exemplele practice prezentate. Dintre cele doua exemple din documentul amintit, va prezentam in continuare unul care ni se pare un studiu de caz foarte util pentru bugetarea in proiecte si care ar trebui sa atraga atentia nu numai in ceea ce priveste PO DCA, ci si legat de celelalte programe de finantare nerambursabila care permitdecontarea de cheltuieli cu salarii.
 
Textul publicat de AM PO DCA este urmatorul:

"Un beneficiar, autoritate publica locala, si-a format echipa de implementare din randul personalului propriu, persoane avand calitatea de functionari publici. Functionarilor publici din cadrul echipei, angajatorul le-a incheiat contracte individuale de munca pe durata determinata, respectiv durata implementarii proiectului, angajandu-i pe functii specifice managementului de proiect (manager, asistent manager, responsabil financiar etc.). Astfel, au fost incalcate dispozitiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, unde se stipuleaza: „2) Functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, dupa cum urmeaza:    a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice;”, fiind astfel identificat un caz de incompatibilitate.

In cazul functionarilor publici respectivi, activitatile specifice implementarii proiectului ar fi trebuit sa reprezinte atributii de serviciu, specificate in fisa posturilor, si nu activitati extra-serviciu, iar remunerarea functionarilor publici trebuia realizata strict in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind salarizarea functionarilor publici. Angajatorul, in baza contractului de finantare, ar fi avut posibilitatea sa-si deduca cheltuielile cu salariile pentru angajatii proprii care fac parte din echipa de implementare, proportional cu timpul alocat efectiv activitatilor aprobate in proiect (pe baza unei fise de pontaj). De exemplu, daca un functionar public era implicat in activitatile specifice proiectului 4 ore/zi  din totalul celor 8 ore zilnice de program, cheltuielile salariale pot fi recuperate, in baza cererilor de rambursare, pentru 4 ore/zi.

In situatia in care activitatile specifice implementarii proiectului se desfasurau in afara timpului normal de munca, acestea puteau fi abordate ca ore suplimentare, conform legii, iar plata acestora putea fi efectuata in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 330/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Deciziei nr. 1415/2009 a Curtii Constitutionale (publicata in MO nr. 796/23.11.2009)."
Principala concluzie care consideram ca trebuie luata in considerare la bugetarea cheltuielilor cu salarii, atat la proiectele finantate prin PO DCA, cat si la cele finantate din alte programe (ex: POS DRU) este ca restrictiile sunt date, in primul rand, de legislatia in vigoare.
 
In acest sens, dorim sa precizam si faptul ca, daca intr-un asemenea proiect, in momentul semnarii contractului de finantare sunt bugetate si aprobate o serie de cheltuieli cu salarii, din momentul schimbarii legislatiei, indiferend cand ar interveni ea pe parcursul contractului de finantare, conditiile din contract se vor modifica in conformitate cu legislatia in vigoare.
 
Atentie la legislatia in vigoare!
 
---
 
Pentru consultarea integrala a documentului publicat de PO DCA, dati click aici.
 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Utile